OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Fokus

Roditeljski utjecaj na spolno zdravlje adolescenata


ZNANSTVENE ČINJENICE O ZNAČAJU RODITELJSKOG UTJECAJA NA SPOLNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA
Istraživanja pokazuju da roditelji imaju značajan pozitivni utjecaj na spolno zdravlje adolescenata i smanjenje spolnih rizika. Taj se utjecaj ostvaruje kroz roditeljsko-adolescentske odnose, roditeljske prakse i komunikaciju o spolnosti. Rezultati tih istraživanja potvrđuju da adolescenti s kojima roditelji razgovaraju o spolnosti, između ostalog, kasnije stupaju u spolne odnose i imaju manje partnera.

Misli Sv. Ivana od Križa

Misli sv. Ivana od Križa
Kao što dobro djelo rađa u duši ljupkost, mir, utjehu, svjetlo, čistoću i snagu, tako neuredna požuda nanosi patnju, muku, sljepoću i slabosti.Nije bitno da li je neka ptica vezana tankom ili debelom niti, jer će u oba slučaja ostati zarobljena sve dok je ne prekine. Istina je da se tanka nit lakše prekida, ali se ipak mora prekinuti, jer se inače ptica ne bi mogla osloboditi. Jednako tako ne bi mogla doseći slobodu božanskog zajedništva onih duša koje nisu privržene nekom stvorenju, iako posjeduju mnogo vrlina.
Kao što je potrebno obrađivati zemlju da bi urodila plodom a ne korovom, potrebno je umrtviti svoje požude da bi duša napredovala. Nisu stvari ovog svijeta te koje gospodare dušom i uništavaju je, jer one u nju ne ulaze, nego želja i čežnja za njima koje u njoj prebivaju.Božansku mudrost posjeduju samo oni koji poput neuke djece zanemare svoje znanje i služe Bogu s ljubavlju.Duša treba uvijek težiti;ne onome što je lakše,nego onome što je teže;ne onome što je ukusno,  nego onome što je nema okusa;ne onome što je ugodno, nego onome što je manje ugodno;ne odmoru, nego umoru;ne višemu, nego nižemu;ne utjesi, nego onome što utjeha nije;ne skupljem i dragocjenijem, nego priprostijem i neuglednijem;ne da želi nešto, nego da ne traži ništa;ne da traži bolju stranu onoga što postoji,nego goru i da čezne za siromaštvomi lišenošću od svega što postoji na svijetu radi ljubavi Isusa Krista!

Ilyas Khan - on se ne boji govoriti


Ilyas Khan - on se ne boji govoriti
Mnogi bi se muslimani odrekli vlastite vjere i prihvatili kršćanstvo, ali strah da će biti progonjeni priječi njihovo javno obraćenje.  Ipak neki ne strahuju nego svoje obraćenje javno ispovijedaju, poput Ilyasa Khana koji na internetskoj stranici National Chatolic Register govorio o svojem obraćenju na katoličku vjeru, a prenosi agencija Zenit.

Charles Péguy-teolog i pjesnik katoličke obnove u Francuskoj


C h a r l e s  P é g u y – teolog i pjesnik katoličke obnove u Francuskoj
 
Da je netko Péguyja, istaknutog pjesnika katoličke obnove u Francuskoj, još za života nazvao teologom, ne bi mu mogao nanijeti veće neugodnosti. Pa ipak su se poslije njegove smrti počeli njime i njegovim djelima baviti veliki teolozi, npr. Hans Urs von Balthasar, a Hans Jûrgen Schultz uvrstio ga je u svoju zbirku portreta onih teologa koji označuju tendencije teologije u ovom našem stoljeću. Jasno je da se kod Péguyja ne radi o nekoj teologiji ex professo, svjesnoj i sistematskoj, jer on je u prvom redu pjesnik, umjetnik, literat, ali je u svojim književnim djelima obrađivao teološke teme, i to takvim zanosom koji nisu nadmašili čak ni Bloy ni Claudel. Ernst Robert Curtius, koji je Péguyja upoznao s njemačkom čitalačkom publikom, naziva ga »pretečom nove Francuske, velikim i hrabrim borcem u ogorčenim kulturnim bojevima vremena«. Péguy je bio čovjek čestita, iskrena srca. Iz njega je zračila snažna životnost, svježina, uvjerenje i veselo oduševljenje. »Sve što je pisao postajalo je djelo, a svako je djelo bilo upravljeno prema jednom cilju« (Claudel). Taj cilj nije bio spasenje vlastite duše, već otkupljenje čitave Francuske, čitavog kršćanstva, čitavog čovječanstva. Otkupljenje ili prokletstvo bilo je pitanje koje ga je silno zaokupljalo.

Stranice

Pretplati se na RSS - Fokus