OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Fokus

Roditeljski utjecaj na spolno zdravlje adolescenata


ZNANSTVENE ČINJENICE O ZNAČAJU RODITELJSKOG UTJECAJA NA SPOLNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA
Istraživanja pokazuju da roditelji imaju značajan pozitivni utjecaj na spolno zdravlje adolescenata i smanjenje spolnih rizika. Taj se utjecaj ostvaruje kroz roditeljsko-adolescentske odnose, roditeljske prakse i komunikaciju o spolnosti. Rezultati tih istraživanja potvrđuju da adolescenti s kojima roditelji razgovaraju o spolnosti, između ostalog, kasnije stupaju u spolne odnose i imaju manje partnera.

Misli Sv. Ivana od Križa

Misli sv. Ivana od Križa
Kao što dobro djelo rađa u duši ljupkost, mir, utjehu, svjetlo, čistoću i snagu, tako neuredna požuda nanosi patnju, muku, sljepoću i slabosti.Nije bitno da li je neka ptica vezana tankom ili debelom niti, jer će u oba slučaja ostati zarobljena sve dok je ne prekine. Istina je da se tanka nit lakše prekida, ali se ipak mora prekinuti, jer se inače ptica ne bi mogla osloboditi. Jednako tako ne bi mogla doseći slobodu božanskog zajedništva onih duša koje nisu privržene nekom stvorenju, iako posjeduju mnogo vrlina.
Kao što je potrebno obrađivati zemlju da bi urodila plodom a ne korovom, potrebno je umrtviti svoje požude da bi duša napredovala. Nisu stvari ovog svijeta te koje gospodare dušom i uništavaju je, jer one u nju ne ulaze, nego želja i čežnja za njima koje u njoj prebivaju.Božansku mudrost posjeduju samo oni koji poput neuke djece zanemare svoje znanje i služe Bogu s ljubavlju.Duša treba uvijek težiti;ne onome što je lakše,nego onome što je teže;ne onome što je ukusno,  nego onome što je nema okusa;ne onome što je ugodno, nego onome što je manje ugodno;ne odmoru, nego umoru;ne višemu, nego nižemu;ne utjesi, nego onome što utjeha nije;ne skupljem i dragocjenijem, nego priprostijem i neuglednijem;ne da želi nešto, nego da ne traži ništa;ne da traži bolju stranu onoga što postoji,nego goru i da čezne za siromaštvomi lišenošću od svega što postoji na svijetu radi ljubavi Isusa Krista!

Ilyas Khan - on se ne boji govoriti


Ilyas Khan - on se ne boji govoriti
Mnogi bi se muslimani odrekli vlastite vjere i prihvatili kršćanstvo, ali strah da će biti progonjeni priječi njihovo javno obraćenje.  Ipak neki ne strahuju nego svoje obraćenje javno ispovijedaju, poput Ilyasa Khana koji na internetskoj stranici National Chatolic Register govorio o svojem obraćenju na katoličku vjeru, a prenosi agencija Zenit.

Charles Péguy-teolog i pjesnik katoličke obnove u Francuskoj


C h a r l e s  P é g u y – teolog i pjesnik katoličke obnove u Francuskoj
 
Da je netko Péguyja, istaknutog pjesnika katoličke obnove u Francuskoj, još za života nazvao teologom, ne bi mu mogao nanijeti veće neugodnosti. Pa ipak su se poslije njegove smrti počeli njime i njegovim djelima baviti veliki teolozi, npr. Hans Urs von Balthasar, a Hans Jûrgen Schultz uvrstio ga je u svoju zbirku portreta onih teologa koji označuju tendencije teologije u ovom našem stoljeću. Jasno je da se kod Péguyja ne radi o nekoj teologiji ex professo, svjesnoj i sistematskoj, jer on je u prvom redu pjesnik, umjetnik, literat, ali je u svojim književnim djelima obrađivao teološke teme, i to takvim zanosom koji nisu nadmašili čak ni Bloy ni Claudel. Ernst Robert Curtius, koji je Péguyja upoznao s njemačkom čitalačkom publikom, naziva ga »pretečom nove Francuske, velikim i hrabrim borcem u ogorčenim kulturnim bojevima vremena«. Péguy je bio čovjek čestita, iskrena srca. Iz njega je zračila snažna životnost, svježina, uvjerenje i veselo oduševljenje. »Sve što je pisao postajalo je djelo, a svako je djelo bilo upravljeno prema jednom cilju« (Claudel). Taj cilj nije bio spasenje vlastite duše, već otkupljenje čitave Francuske, čitavog kršćanstva, čitavog čovječanstva. Otkupljenje ili prokletstvo bilo je pitanje koje ga je silno zaokupljalo.

Tko je otvoren, ne osuđuje


Tko je otvoren, ne osuđuje
Autor: Wilfrid Stinissen, OCD 
''Pomisli'', netko mi reče, ''da me svi smatraju hladnim i bezosjećajnim, mene koji ipak…'' Tko mi se potužio na takav način osjeća bolno odsupanje od onoga što drugi kažu o njemu i što je on uistinu. Prava ljubav sve ostavlja otvoreno. Ona se protivi čvrstome vezanju subrata u određene prosudbe koje mu oduzimaju ono najvažnije, naime da je on jedno TI. Suditi svojemu subratu znači pretvoriti ga u objekt. A on nije objekt nego subjekt i kao subjekt želi biti otkriven.
Suditi znači grupirati (poredati po skupinama). Izreći potpunu prosudbu o nekome znači staviti ga u određeni pretinac tako da prvotnu skupinu dotične osobe ništa ne može dovesti u pitanje, što god da u budućnosti činila. Nemoguće je da bi se nešto moglo dogoditi što ne bi završilo u već spomenutome pretincu. Ako zet kaže svojoj punici: ''Usuđujem se ustvrditi da poznajem svoju ženu koliko i ti, a možda čak i bolje'', onda drugim riječima tvrdi da ima ''iskustvo'' kada je riječ o njegovoj ženi. Govori kao stručnjak koji bez pogreške može predvidjeti što će žena učiniti. Prava ljubav nikada si ne prisvaja takav stav ili se duboko kaje ako je neki puta tako postupila. Za onoga tko ljubi čovjek je tajnovita stvarnost kojoj se ponizno i s poštovanjem približava.

Stranice

Pretplati se na RSS - Fokus