OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Jacques Maritain: Budućnost katolicizma

Jacques Maritain: Budućnost katolicizma
Francuski filozof Jacques Maritain (1882.-1973.) kršćanskog nadahnuća napisao je više od 60 knjiga i jedan je od najcjenjenijih katoličkih filozofa koji su djelovali u 20. stoljeću. Zanimljivo je da je Maritain zapravo odgojen kao protestant, no u dvadesetim godinama života obratio se na katoličku vjeru, zajedno sa svojom suprugom Raïssom. Kao filozof, Maritain se osobito bavio djelom sv. Tome Akvinskog. Utjecao je na mnoge književnike poput Paula Claudela, Françoisa Mauriaca, Georgesa Bernanosa, Julien Green, Thomasa Elliota, Jana Dobraczynskija, i druge. Nakon smrti supruge odlazi u red Male Braće Charlesa de Foucaulda u Toulouseu. U djelu ''Cjeloviti humanizam'' iznosi nacrt ''civilizacije ljubavi'' koja se temelji na kršćanskim vrednotama slobode, ljubavi i bratstva.Ovdje donosimo glavne misli iz intervjua koji je dao United Pressu nedugo nakon izbora pape Ivana XXIII. 1958. godine.

Budućnost katolicizma
     Važno je da se katolik ne prepusti defetizmu, da ne baci oružje, da ne zaspi kao onaj skretničar na sudbonosnoj rampi koji se probudio istom onda kada je nastala nepopravljiva katastrofa. Važno je, dakle uzmemo li pozitivno da katolik bude čovjek čvrste vjere, nošen radosnom nadom budućeg života, jednom nogom čvrsto utemeljen u ovaj svijet koji treba da izgrađuje do punine, a drugom nepokolebljivo usađen u eshatoh – u život definitivno otkupljenog i spašenog Božjeg djeteta. Važno je da smo mi katolici uvijek spremni − kako od nas zahtijeva Koncil u konstituciji Gaudium et spes (21) – da učinimo prisutnim i tako reći vidljivim Boga Oca i njegova Utjelovljenog Sina, neprekidnom obnovom… A to se ponajprije postiže svjedočanstvom žive i sazrele vjere, to jest vjere koja je tako odgojena da može jasno prozreti teškoće te ih nadjačati…Ta vjera mora očitovati svoju plodnost time što prožima sav život onih koji vjeruju, pa i profani, te što ih pokreće na pravdu i ljubav…Napokon, da se očituje prisutnost Božja, najviše pridonosi bratska ljubav među vjernicima koji u duhovnoj jednodušnosti surađuju za vjeru Evanđelja te se očituju kao znak jedinstva.
François Mauriac
Prudencija.hr