OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Krunica i Litanije Bogu Ocu

KRUNICA I LITANIJA BOGU OCU

 
Bog je moj Otac
Oče moj koji jesi na nebesima, kako je slatko spoznati da si Ti moj Otac i da sam ja Tvoje dijete!
Posebno kad je nebo moje duše tmurno i kada je moj križ teži, osjećam potrebu ponoviti: Oče, vjerujem u Tvoju Ljubav za mene!
Da, vjerujem da si Ti moj Otac u svakom času mojega života te da sam ja Tvoje dijete!

Vjerujem da me ljubiš neiscrpnom ljubavlju!
Vjerujem da bdiješ nad mnom danju i noću te da ni vlas ne padne s moje glave bez Tvojega dopuštenja!
Vjerujem da Ti u Svojoj beskrajnoj Mudrosti poznaš bolje od mene što je korisno za mene.
Vjerujem da Ti u Svojoj neograničenoj Moći možeš izvući dobro čak i iz zla.
Vjerujem da Ti u Svojoj beskrajnoj Dobroti činiš da sve služi na korist onima koji Te ljube; čak i pod rukama koje me udaraju, ja ljubim Tvoju ruku koja liječi!
Vjerujem … , ali umnoži u meni vjeru, ufanje i ljubav!
Nauči me da uvijek vidim Tvoju Ljubav kao vodič u svakom događaju mojega života.
Nauči me da Ti se prepustim poput djeteta u majčinom naručju.
Oče, Ti sve znaš, Ti sve vidiš, Ti me poznaješ bolje nego ja sam: Ti sve možeš i ljubiš me!
Oče moj, jer želiš da Ti se uvijek utječemo, eto dolazim Ti s povjerenjem i molim Te zajedno s Isusom i Marijom ... (ovdje se kaže željena milost).
Na tu nakanu, sjedinjujući se s njihovim Presvetim Srcima i prikazujem Ti sve svoje molitve, moje žrtve i mrvljenja, sva svoja djela i veću vjernost svojim obavezama. (*)
Daj mi Svjetlo, Milost i Snagu Duha Svetoga.
Utvrdi me u tom Duhu na način da Ga više nikada ne izgubim niti Ga ožalostim te da nikada ne dopustim da On oslabi u meni.
Oče moj, molim Te u ime Isusa, Tvojega Sina! A Ti, Isuse, otvori Svoje Srce i metni u Njega i moje, zajedno sa Srcem Marijinim prikaži ga našem božanskome Ocu! Isprosi milost za me koju trebam!
Božanski Oče, prizovi Sebi sve ljude. Neka cijeli svijet proglasi Tvoju očinsku Dobrotu i Tvoje božansko Milosrđe!
Božanski Oče, budi blag i čuvaj me gdje god bio kao zjenicu oka Svoga. Učini da uvijek budem dostojan sin/kćer; budi mi milostiv!
Božanski Oče, slatka nado naših duša, budi obznanjen, čašćen i ljubljen od svih ljudi!
Božanski Oče, neizmjerno dobro koje se izlijeva na sve narode, budi obznanjen, čašćen i ljubljen od svih ljudi!
Božanski Oče, blagodatna roso ljudskoga roda, budi obznanjen, čašćen i ljubljen od svih ljudi!
(*) Ako se ova molitva prikazuje kao devetnica, dodaje se: "Obećajem Ti da ću biti velikodušniji, osobito u ovih devet dana, u takvim okolnostima ... u pogledu te osobe ..."
Majka Eugenia
Djelomičan oprost
† Jean Cardinal Verdier
Nadbiskup Pariza, 8. svibnja 1936.
† Mons. Girard
Apostolski vikar
Kairo (Egipat), 9. listopada 1935
Krunica Ocu nebeskom
Krunica Ocu sa svojih pet otajstva, molitva je poklonjena nam od providnosti. U njoj je sadržana sva čovječja povijest kojom upravlja Očeva ljubav koja je od početka stvaranja do krajnjeg izbavljenja vodila i nastavit će upravljati Njegovim nacrtom života. Ova krunica znak je vremena; u ovim vremenima koja će gledati Isusov povratak na zemlju «s velikom moći» (Mt 24,30). Moć je po odličnosti Očeva osobina («Vjerujem u Boga, Oca svemogućega»): to je Otac koji dolazi u Isusu, te Ga mi moramo poticati kako bi ubrzao vremena novoga stvaranja (Rim 8,19).
Ali ne smijemo zamijeniti krunicu Oca s Gospinom, već nakon što smo izmolili cijeli ružarij, zamolimo Majku neka moli zajedno s nama krunicu Oca kako bi brže došlo Njegovo kraljevstvo (Lk 11,2)
Otac obećava da za svaki Oče naš koji će biti izmoljen, deseci duša će biti spašene od vječnog prokletstva, a deseci duša će biti oslobođene čistilišnih muka.
Otac će posebno udijeliti milosti onim obiteljima koje će moliti ovu krunicu, a milosti će prenositi iz generacije u generaciju. Svima onima koji budu molili s vjerom učinit će velika čuda, takva i toliko velika o kakvim se nije nikada čulo u povijesti Crkve.
Kako se moli ?
U ime † Oca i † i Sina i † Duha Svetoga
Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohitri da mi pomogneš.
Slava Ocu …
Oče moj, Oče dobri, Tebi se prikazujem, Tebi se predajem.
Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog:
danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen
Na svakoj desetici se najavi otajstvo. Nakon kratke stanke za razmatranje izmole se po jedna Zdravo Marijo, deset Oče naša i jedna Slava Ocu. Na kraju svake desetice ponove se dvije molitve: Oče moj, Oče dobri … i Anđele Božji. Na kraju krunice mole se litanije Ocu i molitve: Oče moj nebeski, predajem se Tebi i/ili Oče, zemlja Te treba.
U prvom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Edenskom vrtu kada je nakon Adamovog i Evinog grijeha obećao dolazak Spasitelja.
Jahve, Bog, reče zmiji: "Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu." (Post 3,14–15)
U drugom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času Marijinog «Fiat» tijekom navještenja.
Anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1,30–33; Lk 1,38)
U trećem otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Getsemanskom vrtu kada je svu Svoju moć predao Sinu.
"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju (Lk 22,42–44). Tada dođe učenicima i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica." (Mt 26,45–46) Istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?" Odgovore mu: "Isusa Nazarećanina." Reče im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju. (Iv 18,4–6)
U četvrtom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času svakog posebnog suda.
"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti." (Lk 15,20-24)
U petom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času općega suda. I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu." (Otk 21,1-4)
Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Svetoga Oca.
Litanije Bogu Ocu
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože
Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Oče beskrajnog veličanstva
Oče neograničene moći
Oče beskonačne blagosti
Oče, bezdane ljubavi
Oče, snago milosti
Oče, sjaju uskrsnuća
Oče, svijetlo mira
Oče, radosti spasenja
Oče, svagda Otac
Oče neiscrpnog milosrđa
Oče neizrecivog sjaja
Oče, spasenje očajnih
Oče, nado molitelja
Oče, utjeho svake patnje
Oče, za najslabiju djecu
Tebe molimo, usliši nas!
Oče, za najočajniju djecu
Oče, za najmanje ljubljenu djecu
Oče, za djecu koja Te nisu upoznala
Oče, za najžalosniju djecu
Oče, za najzapušteniju djecu
Oče, za djecu koja najviše pate
Oče, za djecu koja se bore da dođe kraljevstvo Tvoje
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine!
Pomolimo se! Oče, za svu Tvoju djecu molimo Te: podari im mir i spasenje u ime Predragocjene Krvi Tvojega Sina Isusa i u ime Prežalosnog Srca Marijinog! Amen.

Preuzeto iz knjižice: Otac govori Svojoj djeci (može se naći na internetu u PDF formatu)