OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

NE RASKID, NEGO KONTINUITET!

''Ne menadžment, nego svetost je potrebna Crkvi kako bi odgovorila potrebama čovjeka''

''Svi sveci su bili ljudi mašte, a ne službenici aparata. Bile su to duboko poslušne osobe te su s vremenom postali ljudi velike originalnosti i neovisnosti.''

''Teologija je izgleda zaboravila da subjekt koji čini teologiju nije pojedini znanstvenik nego katolička zajednica u cjelini, čitava Crkva. Od zaborava da je teološki rad u službi Crkve proizlazi teološki pluralizam koji je u stvarnosti često subjektivizam, individualizam, koji ima malo zajedničkog s temeljima zajedničke tradicije. Čini se da svaki teolog želi biti ''kreativan'', ali njegovo pravo poslanje je produbiti, pomoći shvatiti i navijestiti zajednički polog vjere, ne ''stvarati''. Drukčije, vjera se lomi u seriju škola i često suprotnih struja, s velikom štetom i zbunjenosti po Božji narod.''

''Budući da izgleda teologija nije više u stanju prenijeti zajednički model vjere, tada je i kateheza izložena mrvljenju, eksperimentima koji se trajno mijenjaju. Pojedini katekizmi i mnogi katehisti ne uče više katoličku vjeru u njezinoj složenoj harmoniji – gdje svaka istina pretpostavlja i pojašnjava drugu – već žele učiniti ljudski ''zanimljivima'' (zavisno od trenutnih kulturnih nastojanja) pojedine elemente kršćanske baštine. Pojedinim biblijskim odlomcima pridaje se veća važnost jer se smatraju ''bližima duhu vremena''; drugi se, zbog suprotna motiva, ostavljaju po strani. Dakle, ne više kateheza koja bi ila opća priprava na vjeru, već mišljenja i polazne točke antropološkog iskustva, pristrane i subjektivne.'' (...) Cijeli razgovor o vjeri vrti se oko četiri temeljna elementa: Vjerovanje, Oče naš, Dekalog i Sakramenti.

''Zaboravili smo da kršćani ne mogu živjeti onako kako živi bilo tko. Budalasto je mišljenje da ne postoji specifično kršćanski moral, takvo mišljenje nastaje jer se gubi temeljni koncept: ''različitost kršćana'' nasuprot modelima ''svijeta''. I u pojedinim redovima i redovničkim kongregacijama zamijenila se prava reforma s ublažavanjem tradicionalne strogosti. Zamijenilo se obnavljanje s prilagođavanjem. ''

Iz knjige ''Razgovor o vjeri'' kardinala Josepha Ratzingera i Vittoria Messoria (Verbum, 2005.)