OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

OD KRIZE DO REFORME

''To je putovanje puno planinskih uspona, hoda kroz pustinju i oluju. Često iz nas izvlači više snage nego što mislimo da je imamo – a onda, kada smo pomislili da smo iscrpili sve svoje resurse, otkrivamo da je Duh Sveti ispunio izvor naše hrabrosti za kojeg se ispostavlja da je bio dublji nego što smo ga zamišljali.

Živjeti pustolovinu pravovjerja jedini je odgovor na krizu vjere koja predstavlja krizu Katoličke crkve u Sjedinjenim Američkim Državama u njezinoj pravoj dubini i srži. Ponovno otkrivanje hrabrosti da se bude  katolik način je na koji će svi članovi Crkve – biskupi, svećenici, laici – moći pretvoriti skandale u reformu, a krizu u priliku. To se može dogoditi. To će se dogoditi. Pročišćenje kroz koje Crkva prolazi ima svrhu. Ta je svrha obnova Crkve koju je navijestio Drugi vatikanski sabor.

Ne odstupajući od činjenice da Crkvu danas prate skandali, malverzacije i javna sramoćenja, svaki katolik predan istinskoj katoličkoj reformi može reći, zajedno s papom Pijem XI. i Dorothy Day: "Zahvalimo Bogu što možemo živjeti usred problema današnjice jer više nikome nije dopušteno spuštati se na razinu osrednjosti."

Izvor: George Weigel, The Courage to be Catholic. Crisis, Reform, and the Future of the Church, BASIC BOOKS, New York 2002.,  str. 231

George Weigel (rođen 1951.) je katolički publicist, politički analitičar i društveni aktivist. Radi kao i viši suradnik Centar za etiku i javne politike. Bio je predsjednik utemeljitelj zaklade James Madison. Autor biografije Papa Ivan Pavao II. ''Svjedok nade'' i Tranquillitas Ordinis.