OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Podržite nas!

Inicijativa ''Benediktova opcija za Hrvatsku'' predstavlja neformalnu grupu vjernika laika koji podržavaju koncept obnove i kršćanske strategije u trećem tisućljeću jednim dijelom prikazan u knjizi Roda Drehera Benediktova opcija. Inicijativa je otvorena za različite zajednice i pokrete u Crkvi, laike i svećenike, s ciljem promicanja kršćanskih vrijednosti, kreativnosti i zdravog života u skladu s prirodom i Bogom.

Portal je nastao na inicijativu Silvane Dragun, voditeljice Centra za kršćansku kulturu ''Prudencija'' iz Splita. Ukoliko ste čitali knjigu Benediktova opcija Roda Drehera i slušali Podcast Na Areopagu portala Bitno.net epizodu Kršćani u postkršćanskom svijetu (dostupno na YouTube kanalu) i osjećate da je to onaj put kojim želite ići, javite nam se za suradnju, prijedloge i inicijative.

Napominjemo da kvaliteta ovog portala ovisi o vama, čitateljima i suradncima. Obratite nam se svojim prijedlozima, komentarima, osvrtima i prijevodima na adresu elektroničke pošte benediktovaopcija [at] gmail.com ()

Mnogo je sadržaja koje bismo mogli objaviti, tema koje bi mogli dotaknuti, ali nije potrebno pisati baš o svemu. Potrebno je samo jedno, ono što je duši ''korisno, dobro i lijepo'' kako bi svakodnevno rasli i napredovali na putu osobnog posvećenja i obraćenja u kreposti i ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

''A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.  Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
A ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti; u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin! A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.
Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.''

(2 Tim 3,1-17)