OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Sluga Božji nadbiskup Fulton J. Sheen

Poruka s križa

''Ti visiš na križu, ali mi Te moramo skinuti. Dosta već na njemu visiš. Po svojem si nam apostolu Pavlu poručio da Tvoji sljedbenici treba da raspinju svoje tijelo i požude. Moje će djelo dakle biti dovršeno istom onda kad budem mjesto Tebe visio na križu, jer ako u mome životu nema Velikoga petka, ne može mi svanuti ni Uskrs. Ako me nikada ne obuku u sramotnu odjeću, neću nikada primiti ni bijele odjeće mudrosti. Ako mi nikada ne bude na glavi nabijena trnova kruna, neće moje tijelo biti proslavljeno. Ako ne bude borbe neće biti ni pobjede. Ako ne budem žedan, neće mi biti pruženo ni nebesko osvježenje. Ako za mene ne bude križa, neće biti ni praznoga groba. O Isuse, nauči me izvršiti tu zadaću, jer valja da ljudska djeca trpe prije nego uđu u svoju slavu.''

Izvor: Fulton J. Sheen: Sedam posljednjih riječi, HKD Sv. Jeronima, 2002.