OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Sv. Ivan Klimak: LJESTVE ILI 30 STUBA DO RAJA


Rajske ljestve Svetog Ivana Klimakosa
Iako u Egiptu, Sinaj je oduvijek bio više povezan sa Palestinom nego sa Egiptom (već i zbog same međusobne blizine ). Ta povezanost sa palestinskim monaštvom bila je ključna što je sinajsko monaštvo pristalo uz Kalcedonski sabor, za razliku od velike većine egipatskog monaštva koje je postalo monofizitsko. Na Sinaju su od samih početaka redovničkog pokreta živjeli eremiti, ali zbog čestog uznemiravanja lokalnih beduina car Justinijan je u VI. stoljeću podigao samostan i oko njega visoki zid. Samostan je trajno čuvala i jedna vojnička postrojba. Samostan je podignut na mjestu gdje se po predaji nalazio gorući grm , a posvećen je Sv. Katarini Aleksandrijskoj.

Najpoznatiji duhovni otac Sinajskog samostana jest svakako Sv. Ivan Klimakos (Ljestvičnik, od grčkog klimaks-ljestve), poglavar samostana u VII. stoljeću. Klimakos je napisao Rajske ljestve, knjiga koja je po mnogim stručnjacima, od samoga početka, bila i ostala najbolja sinteza monaške duhovnosti uopće. I za suvremeno istočno monaštvo svih usmjerenja Klimakos je glavni duhovni autoritet. Sinajska duhovna škola jedna je od najvažnijih na istoku, koja je svoj utjecaj proširila po cijelom kršćanskom svijetu.
 
Sveti Ivan Klimak: LJESTVE ILI 30 STUBA DO RAJA
(Naklada Stella Maris, Zagreb, 2012.)
Na početku srednjega vijeka jednom je pustinjaku bilo ime Ivan. Kad je duhovno sazrio, napisao je knjigu duhovnih pouka pod naslovom "Ljestve" . Kasnijoj je crkvenoj povijesti poznat kao Ivan od Ljestava (grč. Klimakos, hrv. Klimak). Kao šesnaestogodišnjak stupio je u najstariji kršćanski samostan, onaj svete Katarine na Sinaju. Nakon iskušeničkog roka povukao se dublje u sinajsku pustoš, gdje se četrdesetak godina kao i njegov najveći uzor Mojsije kajao, molio, suze ronio i protiv zloduha borio, te dosegao duhovne visine.
„Mogu li Ljestve, napisane prije tisuću četiristo godina govoriti i nama danas?... Ako promotrimo malo pobliže, vidjet ćemo da je taj monaški život veliki znak krsnog života kojim žive kršćani. Za mene je posebno važna činjenica što je vrh ljestava (vjera, ufanje i ljubav) istodobno i početak svega, tj. početak je ujedno i kraj, polazište je ujedno i cilj: čitavo putovanje ide uvijek prema sve dubljem ostvarenju vjere, nade i ljubavi.“Papa Benedikt XVI.
Svako dobro djelo koje možete učiniti, učinite. Nikoga nemojte koriti. Nikoga ne pljačkajte. Nikome nemojte lagati. Ne pravite se važni ni pred kim. Nemojte nikoga mrziti. Često posjećujte crkvu. Budite milosrdni prema sirotinji. Nikoga ne sablažnjavajte. Tuđe se žene ne dotičite: neka vam bude dovoljna vaša. Ako tako budete postupali, nećete biti daleko od nebeskog kraljevstva.“Sv. Ivan Klimak
Knjigu možete naručiti i preko web stranice: www.stellamaris-naklada.com