OBAVIJEST: Web sjedište prudencija.hr od 15.03.2020 je preseljeno na adresu benediktova-opcija.org.

Svjedočanstvo mons. Ottavia Michelinija

Svjedočanstvo mons. Ottavia Michelinija
ČOVJEČANSTVO NA PRAGU SVOG OSLOBOĐENJA  
Otkrivenje Isusa Krista svećenicima i vjernicima po mons. Ottaviu Micheliniju 1975. godine, dok je služio kao dušobrižnik tjelesno hendikepiranih osoba u Modeni. Don Michelini je poruke Kristove primao u svom srcu i ostavio ih zapisane nakon svoje smrti 1979. godine za naše vrijeme. Unatoč brojnim upozorenjima na opasnosti i kušnje našeg vremena, mistične poruke mons. Michelinija su pune nade i vjere u skoro obnovu Crkve i cijelog čovječanstva. Ovdje iznosimo jedan ulomak iz knjige ''Čovječanstvo na pragu svog oslobođenja'' u izdanju Apostolatskog centra Sav Tvoj.
Sveti strah Božji
Kad bih htio promijeniti svoju Ljubav, ne bih bio Bog, Mora Riječ je nepromjenljiva: nikada se ne mijenja! Ona je vječna kao Bog! Sada sam ljudima dao životno Pravilo, zapovijed ljubavi i rekao da ljubav prema Bogu mora biti povezana sa Strahom Božjim.
Budući da je ljubav dar, za nju se mora stalno moliti. Isto je tako veliki dar Strah Božji. Boj se Gospodina koji prolazi! Ipak, ljudi ovoga zaista pokvarenoga naraštaja sve su izvrnuli i pokušavaju sve uništiti. O Strahu Božjemu danas više nitko ne govori. Kada se govori o Božjoj Ljubavi tada se ne spominje Strah Božji, jer kažu, da se strah ne može povezati s ljubavlju. Kako je oholost nespojiva s Milosrđem i Pravednošću, tako misle da se ljubav prema Bogu i Strah Božji ne mogu povezati. Dakle, prihvaća se ono što služi udobnosti, a odbija se što je neudobno. To besmisleno oponašanje, o kojemu svjedoče pastiri, svećenici i kršćani, očigledno je lukavštna neprijatelja, koji hoće izbrisati Boga u dušama ljudi pa se služi svojom ohološću da bi uništio zgradu Crkve.
Tko još govori o Strahu Božjemu? Tko još spominje Božansku Pravednost? Tko govori o nazočnosti sotone u svijetu, koji sa svojim pobunjenim hordama vodi borbu protiv Boga i ljudi, te među njima nalazi suučesnike da ne uđu u redove Bogu posvećenih, ne izuzimajući ni biskupe? 

Jao onima koji izazivaju Božju srdžbu 
Bog je strašan u svojoj srdžbi. Jao onima koji izazivaju Božju srdžbu lagodnim shvaćanjem da bi Bog bio samo Ljubav i Milosrđe! Kako bi prokletnici odmah promijenili mišljenje, kada bi se mogli vratiti, sada kada jasno vide i razumiju lažnu zamku sotone i njegovu groznu zloću. Kod vas vlada samovolja, što jasno odbija GOspodina od njegovog nevjernog puka. Ratovi, revolucije, pošasti, potresi i bezbrojni drugi neugodni događaji potječu od sotone, ali ih Bog pripušta za mudre planove svoje Providnosti. Sedamdeset godina babilonskog sužanjstva bilo je dopušteno zbog odvratnosti koju su izazvali mnogi grijesi hebrejskog naroda. Uništenje Sodome i Gomore nije od Boga. Nijedno zlo nikada ne dolazi od Boga: ono potječe uvijek i samo iz pakla, sukrivnje i lakoumnosti ljudi. Sodoma i gomora i bezbrojne druge kazne nije pokrenuo Bog, nego ih je dopustio, da bi ljude potakao na kajanje. Također je opći potop prouzročio pakao, uz sukrivnju pokvarenih ljudi. 
Ljubav ne može dopustiti propast čovječanstva 
Ljudi objašnjavaju da se Boga ne treba bojati; to je strašan grijeh protiv Boga, rasulo čije će strašne posljedice djelovati na ovoj zemlji i izvan zemaljskog života, kao i u ranijim vremenima. Vremena sljepoće, vremena zamračenja, vremena su oholosti! Čovjek, koji je manji od crva koji puže po prašini zemlje, usuđuje se uzoholiti na svoju znanost i tehniku, tijekom trajanja jednoga dana, izazvati Stvoritelja i Gospodara svemira! Ljubav ne može dopustiti propast čovječanstva, kako to hoće sotona. Ja sam vječna i nepromjenjiva Ljubav stoga ne mogu željeti propast duša.
Pakao će biti pobijeđen. Moja Crkva će biti obnovljena. Moje Kraljevstvo, Kraljevstvo Ljubavi, Pravednosti i Mira, donijet će mir i pravednost čovječanstvu podjarmljenom od paklene vlasti. Pakao će biti poražavajuće udaren od moje Majke, Svjetlije sunce će zasjati boljemu čovječanstvu. Stoga hrabro i bez straha!
Moli, čini zadovoljštinu i prinesi sebe samoga kao žrtvu i ljubi Me. Blagoslivljam te. 
10.12.1976.
Apostolski centar ''Sav Tvoj''